Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Árak

Az itt feltüntetett árak Ausztriában folytatott terápiára vonatkoznak!

  • Egyéni terápia, 50 perc: 50 euró

  • Családterápia/párterápia, 90 perc: 95 euró

  • Az első, ismerkedést szolgáló beszélgetés egységesen 20 euró

A Magyarországon folytatott munka árai eseti megállapodás tárgyát képezik.