Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Munkaterületeim

Munkaterületeim

 

  • Problémák a szűkebb és a tágabb családban

  • Házassági/párkapcsolati gondok

  • Szülő – gyermek konfliktus

  • Felnőtt gyermekek problémái a szüleikkel

  • Életvezetési gondok, krízishelyzetek

  • Gyász a családban

  • Generációs problémák, utódlási kérdések családi vállalatoknál

  • Interkulturális aspektusok párkapcsolati és családi konfliktusok esetén

  • Bevándorlók és kivándorlók (egyének, családok) lelki problémái