Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Bemutatkozás

© Ruth Ehrmann

© Ruth Ehrmann

 

Dr. Richter Sándor vagyok, Ausztriában családpszichoterapeuta (képzésben és szupervízió alatt), Magyarországon családkonzulens (képzésben és szupervízió alatt).

 

Miért választottam a családterápiát új hivatásomnak?

 

"Van, hogy hazatérnünk talán lehetetlen, pedig égető szükségünk lenne rá, és leküzdhetetlen vágy él bennünk, hogy megtegyük. ... Ahová hazatérni vágyunk, az nem földrajzi hely, hanem egy képzeletünkben élő konstrukció, szemléletmód, ahonnan önmeghatározásunk ered; a kezdet - időnek, térnek, illatoknak, felhőjárásnak az az elegye, amiben először döbbentünk rá önmagunk egyszeri és megismételhetelen voltára. ... Hazatérni ... képzeletünkben oda szeretnénk, ahol az újraegyesülés, ha valaha is sor kerülhetne rá, megtörténne. ... A dolgok közötti helyes viszony visszaállításáról van szó - és hazatérni oda vágyunk, ahol ez megtörténhet."

Idézet Monica McGoldrick: Hazamehetsz újra. A családunkhoz vezető út  c. könyvéből

Akárhányszor olvasom ezt a rövid szöveget, mindig mélyen megérint. Ha röviden válaszolnom kéne arra a kérdésre, miért választottam a családterápiát hivatásul, akkor azt tudom felelni, hogy nincs felemelőbb érzés annál, mint segítő kezet nyújtani azoknak a nőknek és férfiaknak, felnőtteknek és gyerekeknek, testvéreknek, pároknak és egész vagy csonka családoknak, akik „haza szeretnének találni”, de magukra hagyva nem lelik az odavezető utat. Saját küzdelmeimből is tanulva, ezért lettem terapeuta. 

 

Magamról

 

 • Budapesten születtem, iskolai és egyetemi tanulmányaimat is itt végeztem

 • 1977-től kutatóként társadalomtudományi területeken dolgozom

 • 1990-ben családommal Bécsbe települtem át, ott folytatva tudományos kutatói pályámat

 • Feleségem és két felnőtt gyermekem van, életem fő helyszínei Bécs és Budapest

 

Képzettségeim

 

 

Szakmai tevékenységem

 

 • 2016-tól szabadfoglalkozású pszichoterapeutaként dolgozom, képzésben és szupervízió alatt, Ausztriában, rendszerszemléletű    családterápia szakirányban

 • 2014-től szabadfoglalkozású családkonzulens vagyok, képzésben és szupervízió alatt, Magyarországon

 • 2013-2019 pszichoterápiás szakmai gyakorlatot végeztem a bécsi Maimonides Zentrum-ban (idősek otthona); A bécsi ESRA pszichoszociális központban és a Wiener Sozialdienste által fenntartott Pár- és Családterápiás Intézetben

 • 2010-2011: a Nyugat-Magyarországi Egyetemen „Konfliktuskezelés interkulturális kontextusban“ címmel tartottam kurzust

 • 2008-tól kuratóriumi tag vagyok a mediációra és alternatív konfliktuskezelésre szakosodott Partners Hungary non-profit intézménynél Budapesten

 • 2001-től: szabad foglalkozású mediátor vagyok Bécsben és Budapesten

 • 1990-től 2019-ig: a WIIW nevű kutatóintézet tudományos munkatársaként dolgoztam Bécsben

 • 1979-1990: az MTA KTI tudományos munkatársaként dolgoztam Budapesten

 

Nyelvek

 

 • Magyar

 • Német

 • Angol