Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

A családterápiáról

Mit értünk rendszerszemléletű családterápián?

 

  • A rendszerszemléletű családterápia a pszichoterápiás eljárások egyik önálló irányzata. A családi, párkapcsolati tényezők középpontba helyezése, a rendszerszemléletű gondolkodás jelenti az alapvető különbséget a hagyományos pszichoterápiás iskolák felfogásához képest.

  • A rendszerszemléletű családterápia módszerével dolgozó szakemberek családokkal, párokkal, esetenként egyénekkel dolgoznak.

  • A rendszerszemléletű terápia során a terapeuta és a gondjaikkal hozzáforduló családok, párok, egyének együtt keresik a megoldást a felvetett problémákra. A terapeuta segít abban, hogy a gondokkal küszködők megtalálják saját erőforrásaikat, és azok okos felhasználásával maguk oldják meg problémáikat. A terapeuta mindeközben tekintettel van a hozzáfordulók autonómiájára és a terápiás munka során tiszteletben tartja egyéni és családi életstratégiájukat. A terapeuta elfogulatlansága és pártatlansága a munka során alapvető követelmény. 

  • A rendszerszemléletű terápia módszerei sokrétűek. A legfontosabb munkaeszköz a terapeuta és a hozzá fordulók között létrejövő, a terapeuta által irányított-strukturált párbeszéd. A terapeuta különféle kérdezési technikákat alkalmaz, használhat metaforákat, tantörténeteket és alkalmazhatja a pszichodráma eszközeit. Figurák segítségével miniatür családfelállításra is sor kerülhet. A terápián résztvevők gyakran kapnak otthon elvégzendő feladatokat.

(Forrás: ÖAS)

Link:

A Magyar Családterápiás Egyesület a családterápiáról